Gruppekørsel

Gruppekørsel

For at sikre ensartethed på klubbens hold, og gøre det lettere at skifte imellem hold, anvendes nedenstående regler på alle hold.


Dermed sikres der, at der cykles på samme måde.

 

Formationer

Når der cykles i Cykelglæden, køres der udelukkende 1-1 og 2-2. Aldrig bredere end 2-2.


Der cykles 1-1 når der er fuldt optrukket, samt når vejen er smal eller udsigtsforholdene er dårlige. Dette er f.eks. ved sving eller bakker, hvor der ikke kan ses langt nok frem.


Der cykles kun 2-2 når forholdene tillader dette.

Formationen holdes igennem sving, og der accelereres ikke før bagerste mand har meldt samling. Er man i tvivl, kan man kalde ”alle med”.


Der køres samlet op ad bakker, med mindre kaptajnen melder ”fri til toppen”.


Der køres i hold af maksimalt 12 personer. Er der flere til træning på dagen, deles der i hold af maksimalt 12 personer.


Vi cykler altid på cykelsti, hvis der er en på ruten.

 

Skifte

Der skiftes altid med uret rundt. Det betyder, at rytteren til venstre (yderst) skifter ind foran rytteren til højre.


Ved kørsel i 2-2 skiftes der 1 rytter ad gangen, og det sker ved at inderste kæde slækker lidt på hastigheden, så yderste rytter ikke skal accelerere for at komme ind foran.


Ved kørsel i 1-1 skiftes der ved, at kæden passerer venstre om den rytter, som skal ud af skiftet. Rytteren der skal ud af skiftet, slækker på farten så kæden kan køre forbi uden at accelerere.


Når der skiftes fra 2-2 til 1-1, er det yderste rytter der trækker ind foran den inderste. Det er samme rytter, som trækker ud igen når der meldes 2-2.


Når inderste rytter kan se, at der er plads til at trække ind foran, meldes der ”fri”

 

Kaptajner

Kaptajnen starter træningen ud, med at informere omkring dagens træning. Dette dækker over dagens rute, men kan også være specielle forhold, så som vindforhold, bakketræning eller andet relevant information.


Træning slutter altid med, at gruppen snakker om dagens træning, og giver feedback til kaptajnen.


Kaptajner sørger for, at der altid er meldt en rute ud til dagens træning. Dette giver rytterne mulighed for, at forberede sig på træningen, samt at indlæse ruten på deres cykelcomputere.

 

Kommandoer

Kommandoer er vigtige for, at holdet kører sikkert og effektivt. Alle kommandoer meldes klart og tydeligt videre – fra begge ender af gruppen.


Kommandoerne der bruges i klubben :

 • ’én og én: Alle rytter køre efter hinanden, som perler på en snor 
 • To og To: Rytterne køre ved siden af hinanden parvis.
 • Se op: Der er brug for alle er opmærksomme og har fokus fremad.
 • Farten ned: Der er ændringer på/ved vejen, som gør at farten skal ned.
 • Huller: Store huller i asfalten.
 • For fra: Køretøj kommer forfra.  
 • Stopper: Alle stopper helt.
 • Hul: Der er ’hul’ i feltet. For lang afstand mellem rytter.
 • Defekt: Når en rytter har brug for at holde stille. Alle stopper med at træde og ruller indtil man er sikker på at alle har hørt det.
 • Én ned: Hvis en rytter har bruge for at farten skal ned (typisk tages der 2-3 km af hastigheden)
 • Bag fra: Køretøj kommer bag fra.
 • Samling: Er når sidste rytter er kommet op til hele feltet.
 • Fri Bagfra Fri: Ved venstre sving.
 • Afstand: Ved bakker hvor der køres samlet op, kan man instruere i at holde afstand.