Spinning

Kommissorium

 • Ansvaret for at der er instruktører nok
 • Koordinerer spinnings planen
 • Lave tiltag (Event) med henblik på indtægt til spinnings udgifter
 • Koordinere vedligeholdelse af cykler mm, ved hjælp af interne hjælpere, eksterne leverandører
 • Aftale budget for spinning med bestyrelse, og føre spinnings regnskab

Medlemmer

Orla Kristensen (Tovholder) orla1953@gmail.com 40411385
Rolan Nielsen rolan@modus-vita.dk 22172814

MTB

Kommissorium

 • Stå for sikkerhed og struktur ved MTB
 • Arrangere træning og MTB ture
 • Vejlede i forbindelse med kurser / kaptajner
 • Aftale budget med bestyrelse

Medlemmer

Jakob Friis (Tovholder) jf@jakobf.dk 20616142
Hanne Majbrit Jensen hje.regnskabsservice@gmail.com 28126605
Jakob Mejlby jakobmejlby@yahoo.dk 20601565

Landevej, ruter adfærd.

Kommissorium

 • Stå for sikkerhed og struktur ved landevej
 • Arrangere træning, ture mm Landevej
 • Få kaptajner på de respektive hold organiseret
 • Ansvarlig for regler, køremetoder på landevej
 • Vejlede med kursus behov
 • I samarbejde med Hjemmeside/kommunikation få rutebiblioteket på plads
 • Aftale budget med bestyrelsen

Medlemmer

Jakob Mejlby jakobmejlby@yahoo.dk 20601565
Jakob Friis jf@jakobf.dk 20616142
Karsten Eriksen agerstedpc@gmail.com 20234560

Rejser / Ture

Kommissorium

 • Arrangere minimum 1 forårs og 1 efterårstur
 • Evt. budget aftales med bestyrelsen

Medlemmer

Mette Nielsen (Tovholder) metteni@dadlnet.dk 22886581
Jan Gaardbo Jensen jgj@kmd.dk 28123488
Ole Bach Jensen obj@nost.dk 40505754
Kim Velf velfkim@gmail.com 51370155

Gravel Cykling

Kommissorium

 • Stå for sikkerhed og struktur ved Gravel Cykling
 • Arrangere træning og Gravel ture
 • Vejlede i forbindelse med kurser / kaptajner
 • Aftale budget med bestyrelse

Medlemmer

Frank Norre (Tovholder) norre9000@gmail.com 23968346
Ole Bach Jensen obj@nost.dk 40505754

Foundraising

Kommissorium

 • Have overblikket over fonde og søge muligheder
 • Søge diverse fonde 
 • Opretholde dialogen med SIFA, kommune, folkeoplysning.
 • Holde bestyrelse løbende orienteret om tiltag
 • Udfærdige generel ansøgnings formular med visioner, mål mm.
 • Udfærdige en historik log over udførte ansøgninger

Medlemmer

Birgitta Kunckel (Tovholder) hammervej103@gmail.com 30381921
Søren Larsen sl@sifa.dk 22100027
Karsten Eriksen agerstedpc@gmail.com 20234560

Hjemmeside / Facebook / kommunikation

Kommissorium

 • Holde hjemmeside, Facebook, Nyhedsbreve m.v. opdateret
 • Rådgive bestyrelsen om muligheder inden for den digitale platform
 • Aftale budget med bestyrelsen

Medlemmer

Jakob Friis (Tovholder) jf@jakobf.dk 20616142
Karsten Eriksen agerstedpc@gmail.com 20234560
Ole Bach Jensen obj@nost.dk 40505754

Event / Aktiviteter

Kommissorium

 • Være det koordinerende element ved event / aktiviteter
 • Holde event års hjulet ajour
 • Sørge for at de aftalte event bliver afholdt
 • Holde de andre arbejdsgrupper oppe i forhold til deres event roller
 • Ansvarlig for at der er frivillige hjælpere til de forskellige event
 • I samarbejde med Hus udvalget sørge for at lokalerne er tilbage i daglig orden, efter afholdelse af event
 • Aftale budget med bestyrelsen

Medlemmer

Bent Preben Nielsen (Tovhold.) b.p.nielsen@privat.dk 22701200
Helen Skov helenhelcom@gmail.com 28234140
Martina Jensen scienceworld.m@gmail.com 25281313

Hus Udvalg

Kommissorium

 • Ansvarlig for regler ved benyttelse af lokalerne
 • Ansvarlig for almindelig rengøring af lokaler (Aflønnet rengøring / frivillig rengøring)
 • Ansvarlig for at der er de ting til stede i lokalerne der er behov for. (Rengøringsartikler, service, borde, stole m.v.)
 • Forslags ansvarlig ved nye behov / ønsker
 • Aftale budget med bestyrelsen

Medlemmer

Hanne Thor Hansen (Tovholder) hannethor@outlook.dk 50745502
Sanne Bach Klausen sannebach@stofanet.dk 26157346
Helen Skov helenhelcom@gmail.com 28234140

Tøj Udvalg

Kommissorium

 • Ansvarshavende for tøj kollektion i klubben (Sommer, vinter og øvrige produkter)
 • I samarbejde med Sponsor udvalget, salg af reklamepladser på tøjet
 • Distribution af indkøbt tøj
 • Ansvarlig for salg af øvrige produkter via hjemmeside, eller lille lager i klubben
 • Aftale budget med bestyrelsen

Medlemmer

Ole Bach Jensen obj@nost.dk 40505754
Mads Holm Danielsen mhd@allaboutcows.dk 21462046
Kristian Eriksen kristian.eriksen1971@gmail.com 61304488
Heini Hoff Brøndum hhb@trackunit.com 20756658
Hanne Thor Hansen hannethor@outlook.dk 50745502
Mette Toftegaard amettho@gmail.com 29271795
Martina Jensen scienceworld.m@gmail.com 25281313

Sponsor / Marketing / Netværk

Kommissorium

 • Ansvarlig for sponsoraftaler
 • Afholdelse af sponsor arrangementer
 • Vedligeholdelse af sponsor aftalerne (Løbende opfølgning)
 • Løbende tilbagemelding til bestyrelse (Hensyn til budget, budgetopfølgning, udstedelse af fakturaer)
 • Ansvarlig for sponsor kontrakt kartotek
 • Aftale med andre arbejdsgrupper ved sammenfald 
 • Aftale budget med bestyrelse

Medlemmer

Ole Bach Jensen obj@nost.dk 40505754
Hanne Thor Hansen hannethor@outlook.dk 50745502
Martina Jensen scienceworld.m@gmail.com 25281313

Vedligeholdelse af materiel Spinnings cykler Værksted m.v

Kommissorium

 • Ansvarlig for den løbende vedligeholdelse af Spinnings Cykler plus tilbehør
 • Ansvarlig for Cykel værkstedet
 • Bistå i forbindelse med almindelig vedligeholdelse af klub lokalerne
 • Aftale budget med bestyrelsen

Medlemmer

Michael Kirketerp (Tovholder) kirketerp@anarki.dk 21843717
Karsten Eriksen agerstedpc@gmail.com 20234560